Spolu to dokážeme | Přijď mezi nás

ALEN - ženy s rakovinou prsu, z.s. Praha

ALEN je pacientská organizace žen postižených rakovinou prsu.

Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu.

Věříme, a všechny naše členky to potvrdí, že s tímto onemocněním se dá žít kvalitní život plný radosti a bohatých aktivit. Naše činnost přispívá ke zlepšení psychického i fyzického zdravotního stavu, k rychlejšímu pochopení a smíření se s nemocí, k začlenění se do života, který se zdál nemocí narušen. Ke splnění těchto cílů pořádáme rekondiční a rehabilitační pobyty na jaře a na podzim každého roku. Chodíme cvičit a plavat, organizujeme vycházky do přírody, víkendové akce za zdravím, kulturní a společenské akce, setkání k výměně informací a předávání zkušeností doplněné lékařskými a zdravotnickými přednáškami. Sdružení ALEN je otevřeno všem ženám, které se potřebují podělit o svou bolest, o své problémy s nemocí, kolem které je ještě stále mnoho zbytečných mýtů, ale také rozdělit se o radosti a zkušenosti s vítězstvím nad onemocněním.

Těšíme se, že přijdete mezi nás!

Informace podá Ing. Hana Kudelová, telefon 722 909 460, e-mail  kudelovi@seznam.cz nebo Daniela Kelišová 732 273 834 e-mail  d.kelisova@seznam.cz

Sdružení je otevřeno všem ženám z Prahy a okolí. Roční příspěvek pro členky činí 300 Kč, další finanční příspěvky získáváme prostřednictvím finančních darů a dotací Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu městské části Prahy 2 a Prahy 4. Úzce spolupracujeme s Ligou proti rakovině, s Aliancí žen s rakovinou prsu, s centrem Amélie, s Asociací veřejně prospěšných organizací, s organizací Gaudia proti rakovině a s Koalicí pro zdravi. Jste-li již rozhodnuta, stáhněte si přihlášku do Sdružení ALEN zde a zašlete ji mailem na adresu Blanky Vinařové   blankavinarova@gmail.com