Spolu to dokážeme | Přijď mezi nás

Kontakt na nás

ALEN - sdružení žen, z.s. Praha IČO 47610191

Motto:
Každý život má svůj mys dobré naděje

Předsedkyně spolku: Ing. Kudelová Hana
Telefon: 722 909 460
E-mail:  kudelovi@seznam.cz

Mistopředsedkyně spolku: Daniela K E L I Š O V Á
Telefon: 732 273 834
E-mail:  d.kelisova@seznam.cz
Adresa: Vratislavova 22/156, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad
Účet: 1940574359 / 0800


Zvětšit mapu

Co je ALEN
ALEN je neziskové sdružení žen, které dala dohromady nemoc, rakovina prsu. ALEN těmto ženám pomáhá ve všem, co je s onemocněním spojeno. Zprostředkuje jim informace o nemoci, o prevenci, o léčbě, o rehabilitaci, navazuje pro ně kontakty s lékaři a zdravotníky. Poskytuje jim podporu k tomu, aby se samy rozhodly aktivně bojovat s rakovinou.

Stanovy ALEN

Výpis ze spolkového rejstříku

Proč je dobré přijít mezi nás
Důležité je pro nás vzájemné setkávání, osobní kontakt a pomoc. Žádná z nás nemusí být se svou nemocí, se strachem a nejistotou sama. Setká se s mnoha stejně postiženými ženami, které po prodělané nemoci žijí dál plnohodnotný život. Už to samo je povzbuzení a důvod k optimismu.
Členkou se může stát každá žena, která onemocněla rakovinou prsu.
Sdružení ALEN můžete kontaktovat kdykoliv, můžete zavolat, zeptat se, podělit se se svým problémem, přijít na kteroukoliv naši plánovanou akci. Bližší informace najdete v našem „Informačním zpravodaji“ a na našich webových stránkách http://alen.tym.cz

Jak se s námi spojíte: Členské schůzky sdružení se konají pravidelně vždy druhé úterý v měsíci v 16 hodin v příjemném prostředí Ústavu sociálních služeb - v klubu důchodců - Praha 4 - Podolí, Podolská 31 (stanice tramvaje č.3,17,21 a autobusu 134 - Podolská vodárna).

Složení rady spolku:
Ing. Kudelová Hana - předsedkyně, statutární zástupce
Kelišová Daniela - místopředsedkyně
Bayerová Hana - pokladní
Vinařová Blanka - péče o členskou základnu
Ducková Jaroslava - jednatelka
Mařincová Jindra - tisková mluvčí
MUDr. Dundáčková Jana - předsedkyně revizní komise
Štefková Jaroslava - členka revizní komise
Baltaretuová Marcela - členka revizní komise