zpět na hlavní stránku

                                     

                                                    

                                                      Adventní výlet do Bayreuthu

 

 

 

Pokračování v tradici adventních výletů nás tento rok přivedlo do německého Bayreuthu, města Richarda Wagnera. Toto hornofalcké město leží skoro přesně na západ od nejzápadnějšího cípu naší republiky. Vzniklo ve 12 století jako tržní zastávka na křižovatce obchodních stezek vedoucích ze Saska do Bavorska a z Čech do západních německých státečků. Naše cesta v celkem nepříznivém prosincovém počasí vedla přes kopce Smrčiny, kde nás překvapil sníh.

 

Po celkem nevýrazném průběhu dějin se v 18. století stalo toto maloměsto sídlem příslušníků královského rodu Hohenzollernů, kteří se sem začali utíkat před ruchem dvorského života. Jejich

zásluhou byl vystavěn starý zámek Eremitáž s historickým parkem, Operní dům, Nový zámek a jiné architektonické šperky. Největší věhlas Bayreuthu pro současnou dobu však založil v 19. století Richard Wagner, když se sem r. 1872 přistěhoval se svou ženou. Rozhodl se v Bayeruthu vybudovat divadlo, v němž by mohl hrát své opery. Založil tak tradici wagnerovského festivalu, která se přes všechny politické a historické zvraty udržela dodnes.

 

Prohlídka historické části města pro nás začala u divadla, ve kterém jsou pořádány wagnerovské festivaly. Pokračovali jsme pak cestou po památkách a seznamovali se s charakteristickou architekturou Bayreuthu. Většina starých budov je totiž postavena z kamene bez omítky, což dává ulicím zvláštní atmosféru.

 

Vánoční trh je v Bayereuthu v tradičním duchu a neliší se příliš od trhů v jiných německých městech. Počasí moc nepřálo procházce po ulicích a tak jsme se brzy uchýlili do cukráren, kaváren a jiných příjemných provozoven, abychom si vychutnali předvánoční atmosféru uvnitř. Přes snahu uvidět Mikuláše, což projevilo několik účastníků, kterým se většina podvolila, se to málokterým z nás povedlo. Ale viděli jsme betlém v životní velikosti a Santa Clause s flašinetem.

 

Z Bayreuthu jsme odjížděli vánočně naladěni, nabyti historickými a kulturními dojmy, a někteří také s prázdnými peněženkami a plnými taškami vánočních nákupů. Dobrá nálada nás cestou domů neopustila a tak snad náš výlet splnil svůj dobře míněný účel - strávit den mezi přáteli a prožít s nimi příjemný adventní čas.   

 

Poděkování jako vždy patří Jirkovi a Mileně Sommerovým za bezchybný průběh celého dne.

 

                                                                                                                                             Milan