zpět na hlavní stránku

 

Seminář Aliance žen s rakovinou prsu

 

14. dubna v salonku Café Louvre

 

Téma "Jak komunikovat s lékařem aneb praktické rady pro pacienty" bych jednoduše nazvala "Lékař versus pacient". Je to vztah složitý a na jeho fungování se musí podílet obě strany. Na jedné straně má lékař zodpovědnost za pacienta, na straně druhé musí akceptovat rozhodnutí a přání pacienta.

Seminář byl zajímavý. Přednášela paní Doc. MUDr. Pera Tesařová, CSc. o tom, že obě strany mají stejný zájem - vyléčit pacienta - a obě strany to stresuje, když se to nedaří. Aby byl vztah vyvážený, pro pacienta jsou důležité odborné informace, lékaři zase chybí osobní zkušenost s nemocí. Pacient potřebuje informace o nemoci, o možnostech léčby, o plánovaných krocích v léčbě, potřebuje znát svůj zdravotní stav a jeho vlivy na účinky léčby. Je dobře s lékařem komunikovat - snad i asertivně - paní docentka doporučuje mimo ordinaci e-mailovou korespondenci raději než časté telefony.

Jako důležité se jeví tzv. "second opinion" - druhý názor na léčbu (nezávislá konzultace). Mělo by se utvořit seskupení významých osob angažovaných v dané diagnóze - na žádost pacienta by udělali doporučující resumé (nikoliv závazné). Lékaři by uvítali v tomto pomoc pacientských organizací. To by byl úkol pro Alianci, aby to pomohla prosadit.

Druhou přednášející byla MUDr. Mgr. Jolana Těšínová, kterou už z Aliance známe, téma "Právní aspekty poskytování zdravotní péče".  Dnešní změna postavení pacienta vedla ke zvýšení počtu trestních oznámení, přiznaných odškodnění a žalob na ochranu osobnosti. Paní doktorka znovu připomněla, že nejdůležitější jsou správné informace a také dobře jim porozumět (účel léčby, povaha léčby a všech výkonů, důsledky léčby, alternativy v léčbě, rizika léčby). Pacient má právo dostat informace ústně, může nahlížet do své zdravotnické dokumentace, může požádat o výpis nebo kopii. Také souhlas s léčbou může vyjádřit ústně, příp. mlčky souhlasit, nebo písemně. Negativní reverz musí být vždy písemný.

Z Alenu se zúčastnila Daniela, Ivana Grusová, Věra Uhrová, Zdena Hronovská, Dáša Suková, Lída Hamanová a Hana Bayerová

 

                                                                                                                                     Daniela