zpět na hlavní stránku

 

                            A L E N

   neziskové sdružení žen postižených rakovinou

               128 00  Praha 2, Vratislavova 22

               http://alen.tym.cz                        

                               IČO   47610191

            Bank.spojení:   1940574359/0800 – ČS Praha 1

            Registrace:     MV VS/1-21 293/93 R 7. 7. 1993

 

Každý život má svůj 

 Mys dobré naděje    

 

 

                                                                                                         

D O K Á Ž E Š   T O   T A K Y !             2 0 0 9

 

                               V   K A Ž D É   Z   N Á S   J E   S Í L A   Z V Í T Ě Z I T

 

 

 

 

Letošní již 8. ročník této tradiční akce jsme absolvovali v rámci dvoudenního výletu do Vídně a na Moravu. I přes "šibeničně" krátký termín na přípravu se nám podařilo zorganizovat a uskutečnit pochod přes dva státy (i když částečně pomocí autobusu). Považujeme to za symbolické znamení, že se tradice projektu vrátila do Rakouska, kde se zrodila, kde prvních 10 žen - našich kamarádek - náročným výstupem na Sonnblick vysoký 3105 m dokázalo, že i s handicapem lze překonávat překážky, dávat si vysoké cíle.

 

Nápis  START  spolu s banerem  DOKAŽEŠ TO TAKY - VÍDEŇ 23. 5. 2009 jsme rozbalili v sobotu za krásného počasí ve Vídni před Maria Teresien Denkmal, pochodovali jsme přes rozsáhlý Hofburg na známou třídu Graben, kolem majestátního Svatoštěpánského dómu a dalšími ulicemi bohatého města až k zámku Belveder, kde zrovna probíhá nádherná výstava prací Alfonse Muchy včetně dvou pláten jeho Slovanské epopeje.

 

Druhý den - v neděli jsme pokračovali v pochodu v Třebíči / trasu Vídeň - Moravský Krumlov (kde jsme shlédli celou Slovanskou epopej) - Třebíč jsme překonali pohodlným autobusem/. V tomto městě, kde jsou památky zapsané na seznam UNESCO, jsme prošli nejprve nové město, potom židovské město včetně radnice, mikve a zadní synagogy, doplnili jsme tekutiny a síly v cukrárně a v CÍLI před basilikou sv. Prokopa jsme spočítali kilometry.

 

Celkem účastníci pochodu, kterých bylo 40, ušli na obou trasách 346 km. To znamená, že jsme 111 x překonali Sonnblick. Mysleli jsme při tom na všechny, kteří ve stejnou dobu zdolávali různé trasy na různých místech naší země a přitom nás všechny spojovala stejná myšlenka a stejný cíl - vzkaz všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu -

Nevzdávejte to - život stojí za to!

 

                                                                                              Daniela Kelišová

                                                              ALEN - neziskové sdružení žen postižených rakovinou

 

Mobil  732 273 834