zpět na hlavní stránku

Jarní výlet do severních Čech

 

Kdy to bylo?                                     V neděli  15. května 2011

Kam?                                                Do severních Čech

Čím?                                                  Luxusním autobusem fy Sudek

Kdo nás vedl a provázel?                PhDr. Sommer s manželkou Milenou a Dodíkem

Kdo se zúčastnil a nelitoval?           30 osob z řad členek ALEN, členů rodiny a přátel

 

            Start výletu v Kobylisích se vydařil, všichni byli ve stanovenou dobu na místě a mohli jsme vyrazit. Cesta ubíhala rychle prokládána zajímavými informacemi našeho průvodce, povídáním se sousedem, dodatečnou snídaní či už svačinou, sledováním krajiny, podřimováním. Brzy nám otevřelo svou náruč České středohoří a bylo co obdivovat.

 

            První zastávkou byl ÚŠTĚK. Prošli jsme městečko, které si zachovalo svůj starobylý ráz, přestože okolní města nahlodával od pol. 19. stol. rozvíjející se průmysl a těžba. Zachovaly se zbytky opevnění s Pikartskou věží z r. 1428, kdy Úštěk měli v držení husité. Svojí starobylostí nás okouzlily štítové městské domy pozdní gotiky a renesance, svou zvláštností tzv. Ptačí domky v Kamenné ul. Jsou z části vytesané ve skále a dotvořené dřevěnými a zděnými přístavky – památka na italské dělníky, kteří si je postavili v pol. 19. stol. Prohlédli jsme si také interiér barokního kostela sv. Petra a Pavla s freskami od J. Kramolína a oltářním obrazem K. Škréty. Starobylost městečka využívají i filmaři, na náměstí se natáčely některé záběry slavného Kolji.

 

            Dalším bodem programu zájezdu byla obec ZUBRNICE a její Muzeum lidové architektury – skanzen. Teprve tady nám bylo odtajněno překvapení, které vždy provází sommerovské zájezdy – ve skanzenu se tento den konal jarmark. Na dřevěných stáncích se prodávalo zboží, hlavně výrobky lidových řemesel, šířily se líté vůně připravovaných dobrot a místních specialit, hrála chodská dudácká muzika ...

 

            Hbitá průvodkyně nás mile přivítala, rozdala několik listů průvodců a vypustila nás do terénu. Měli jsme ve skupinkách prohlížet lidové stavby a jeden o nich předčítat z listu  ostatním. To nám vydrželo asi 5 minut. Nabízené zboží na stáncích a vůně lákaly víc, a tak jsme se střídavě věnovali stánkům i památkám.

 

            Z nich byla zajímavá roubená hospodářská usedlost s obytnou částí, stodolou, špýcharem a sušárnou, která je dodnes funkční, stejně jako pec, z níž právě vyndavala místní hospodyňka tvarohové buchty a ještě teplé dávala po kouskách ochutnávat návštěvníkům. Byly výborné!

 

            Dále nás zaujal vesnický obchod s dobovým zařízením a budova školy s expozicí vesnické školy v l. 1946 – 48. Prohlédli jsme si kostel sv. Maří Magdaleny, dřevěnou barokní studnu z r. 1695 a mimo obec vodní mlýn se zařízením, výstavou a průvodkyní, která nám mj. Předvedla vrchní náhon mlýna v činnosti. Kdo měl čas, mohl navštívit ještě železniční muizeum umístěné na zastávce zrušené trati V. Březno – Úštěk. Posíleni medovinou, palačinkami se zelím, buchtami ... jsme pokračovali v cestě.

 

            V zámku ve VELKÉM BŘEZNĚ už čekala kastelánka, aby nás provedla zámeckým interiérem. Zámek je jedním z nejmladších v ČR postavený 1842 – 45 pro hraběte Karla Chotka, nejvyššího purkrabího Českého království. Původní pozdně empírová stavba byla v l. 1885 – 1910 přestavena novorenesančně. Nábytek je původní a spolu s dalším zařízením ukázkou bytového vybavení šlechty a dokladem života rodiny Chotkových na konci 19. stol. Tehdy tu pobývala i krásná Žofie Chotková, pozdější manželka následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este, s nímž sdílela i krutý osud v Sarajevě 1914. Krásný je i zámecký park v anglickém stylu se 130 druhy i vzácných stromů a keřů. Mezi nimi právě kvetly stoleté rhododendrony. Nádhera!

 

            A pak nastalo bloudění, kdy selhávaly mapy, intuice i navigace, značení žádné, ale nakonec se objevil na okraji obce CHLUMEC hledaný JUBILEJNÍ POMNÍK. Byl postaven r. 1913 na paměť bitvy svedené r. 1813 koalicí rakousko-rusko-pruskou proti předvoji Napoleonovy armády. Šlo o první porážku Napoleona, která předznamenala jeho prohru v Bitvě národů u Lipska. Pomník je ve tvaru válce vysokého 26 m a byl vybudován podle projektu J. Schneidela na vrcholu se lvem z bronzového plechu od A. Mayerla. V okolí je podobných památníků na tuto bitvu více. Zajímavá téměř neznámá historická událost!

 

            To známější jsou STADICE – poslední zastávka našeho putování Českým středohořím. Odtud pocházel bájný Přemysl – zakladatel rodu Přemyslovců. Na údajném přemyslovském statku je umístěna pamětní deska a na nedalekém Královském poli pomník se symbolickým bronzovým pluhem s litinovými reliéfy od J. Maxe. Byl vybudován r. 1841 na náklady a na pozemku hraběte Ervína Nostice. Poslední společná fotka, nasedáme a jedeme domů.

 

            A abych nezapomněla. Ještě byla během cesty jedna zastávka – v cukrárně v Ústí nad Labem. Byla útulná, prostorná, s pozornou obsluhou, velkou nabídkou kávy, zákusků, zmrzliny a – úžasnou nefalšovanou šlehačkou bez chemie!

 

            To je vše. Zbývá poděkovat těm, kteří se na přípravě a realizaci zájezdu podíleli i účastníkům za kázeň, dochvilnost a dobrou náladu, kterou si navzájem rozdávali.

 

            Všem nezúčastněným chceme autobusové zájezdy se Sommerovými vřele doporučit. Jsou obsahově bohaté, dozvíte se mnoho zajímavého od fundovaného průvodce Jirky  Sommera, který má bohaté znalosti, zkušenosti a cenné kontakty na ty správné lidi a instituce. Je nám vždy líto těch míst v autobuse, která zůstávají prázdná.

 

                        Blanka