zpět na hlavní stránku

Jarní semináře Aliance žen s rakovinou prsu   

 

 

 

Absolvovaly jsme s Blankou Š. dva jednodenní semináře, které připravila pro onkologické organizace Aliance žen s rakovinou prsu.

 

První byl v březnu na téma Psychologické aspety práce s onkologickým pacientem.

PhDr. Martin Kořán, CSc. přednášel o tom, jak se bránit syndromu vyhoření a při pomoci druhým pečovat také o své zdraví, jak hledat zdroje pro boj o přežití v sobě a kolem sebe. "Chovat se normálně v nenormální situaci je nenormální." Proto víme, že bát se, prožívat stres a smutek při zjištění onkologické diagnózy je normální.

V druhé části semináře nám vysvětlila ing. Jitka Srpová, co je a jak se rozeznává inteligence těla, inteligence mysli, emoční inteligence a celkový duchovní intelekt. Kreslila nám "ledovec

osobnosti" - model V. Satirové, kde se zobrazí osobnost, duše, touhy, očekávání, vjemy,

pocity, jednání a chování. Použiji aspoň dva citáty z její přednášky:

"Život je hlavně pohyb." "Zvyk je průřez znalostmi, dovednostmi a tužbami."

"Jsme tím, co opakovaně děláme. Dokonalost tedy není úkonem, ale zvykem."

 

Druhý seminář Aliance žen s rakovinou prsu se konal poslední sobotu v květnu. Hlavní téma - Práva pacienta. Poutavá a srozumitelná byla přednáška paní MUDr. Jolany Těšinové, předsedkyně České lékařské společnosti JEP. Důležitý poznatek: Diagnóza je víc než právo. Dozvěděly jsme se o mezinárodní smlouvě Úmluva o lidských právech a biomedicíně, ke které ČR přistoupila již v roce 2001 a která má přednost před všemi našimi zákony. Dozvěděly jsme se také o právu nahlížet do své zdravotní dokumentace a pořizovat si opisy, výpisy a kopie, o právu na ochranu soukromí, o tom, komu je možné sdělit naše osobní údaje,  o tom, že vůle pacienta je nad ochranu života. Paní doktorka zodpověděla všechny dotazy a svou přednášku prokládala konkrétními příklady různých kauz.

Další část tím pádem už nás tolik neoslovila, protože mgr. Libor Buchta nás trochu monotónně seznamoval s tím, jaké má nezisková organizace postavení v českém právním systému, mluvil o právu sdružovat se a vést sdružení k dosažení svých cílů.

 

 

                                                                                                          Daniela - ALEN Praha