zpět na hlavní stránku

 

A L E N  SDRUŽENÍ  ŽEN  PRAHA

 

Každý život má svůj 

 Mys dobré naděje

 

 

 

 

 

                             Plán činnosti sdružení ALEN na rok 2010        

 

 

 

 

Členské schůzky - 1x měsíčně

- setkání členek, besedy s odborníky - lékaři, zdravotníky, také pracovníky ze sociální oblasti, 

   výrobci zdravotních pomůcek, zdravotního prádla a potravinových doplňků

- bazárek

- mikulášská

 

Rada sdružení - 1x měsíčně

 

 

 

Cvičení v bazénku v Nemocnici na Homolce nebo na Poliklinice Prosek s rehabilitační sestrou - každé pondělí

 

Cvičení v tělocvičně Tyršova domu s Terezkou - každý pátek

 

Plavání v bazénu v Tyršově domě s PaedDr. Irenou Čechovskou - každý pátek

 

Všestranná rehabilitace

- masáže, cvičení, nordic walking - Revmatologický ústav, Nemocnice na Homolce,

  lymfosestra Alena Jelínková, Monika Šonková a další zdravotníci a zdravotnická zařízení

 

 

 

Výšlapy a výlety do přírody za zdravím a za poznáním - minimálně jednou měsíčně

 

 

Autobusové zájezdy

- na jaře do Drážďan

- na podzim do Jižních Čech

 

 

Návštěvy divadel, koncertů, galerií, muzeí, výstav a pod.

 

 

 

 

 

Rekondiční a rehabilitační pobyty pro zlepšení kvality života onkologických pacientek

- víkendové - Bystré na Vysočině, Janské Lázně, Jablonná nad Vltavou, podzimní víkend

- týdenní - Teplice nad Bečvou, Jáchymov, Svratka

- desetidenní - Františkovy Lázně

                                                                      

Všechno je ovšem závislé na finančních prostředcích, které na tyto pobyty získáme. A také na nás všech – na členkách, jak si budeme vzájemně pomáhat.

 

 

 

Jako každý rok i letos se aktivně účastníme akcí pořádaných partnerskými organizacemi

- sněmy, konference, sympozia, semináře, veletrhy, jarmarky a další setkání

- koncerty, společenská setkání, exkurze

- veletrh Pragomedica

- veletrh neziskovek Forum 2000

- Brněnské onkologické dny

- Český den proti rakovině

- Dokážeš to taky

- AVON proti rakovině prsu

- Udělej to pro sebe

- spolupráce s ostatními pacientskými organizacemi

- spolupráce s Městským úřadem Praha 2, s Centrem Botič, s Domovem Sue Ryder

 

 

 

 

Budeme pokračovat ve vydávání Informačního zpravodaje, který přináší členkám i našim příznivcům a veřejnosti aktuality z našeho klubového života, novinky ze zdravotnictví a sociální sféry i zajímavosti z kultury a všech oblastí, které dnešní moderní ženu mohou zajímat.

 

Připravujeme vydání další knížky - rádce a průvodce po rakovině.

 

Píšeme projekty, žádosti o sponzorství a spolupráci.

 

Přivítáme každý dobrý nápad na zlepšení naší činnosti a na rozšíření spolupráce, která bude mít přínos pro onkologické pacientky.

 

 

 

 

                                                                                              Výbor sdružení ALEN

 

 

 

 

Valná hromada dne 9. února 2010