zpět na hlavní stránku

                  A L E N   SDRUŽENÍ  ŽEN PRAHA  

Každý život  svůj 

  Mys dobré naděje

 

 

 

                                      Zpráva o činnosti sdružení žen ALEN Praha za rok 2010

                                               Výroční schůze 8. února 2011

 

 

 

 

 

 

Věřím, že bohatá a různorodá činnost našeho sdružení a všechny aktivity, které jsme za celý rok 2010 uskutečnily, přinesly všem spokojenost a zdraví.

 

 

 

Členské schůzky - celkem 10 setkání, přednášek a informací - ve většině případů nám poskytnutých  zdarma

- MUDr. Olga Kunertová Jak zvládám svou nemoc psychicky

- Valná hromada

- Monika Šonková a Miluška Vondrušková Jak správně pečovat o lymfedém, novinky v léčbě

- Jarní bazárek oblečení

- Ukázka prádla firmy Lipoelastic

- MUDr. Michaela Chrdlová Služby centra Amélie

- pí. Němečková Jak si upevnit zdraví s Aloe Vera a Colostrem

- Kolekce prádla a plavek firmy TIMO

- Podzimní bazárek oblečení

- Soňa Brskovská Lymfedém, domácí péče, novinky, taping

- Mikulášská besídka v Tyršově domě 

 

 

Výborové schůze - celkem 10 schůzek a k tomu další pracovní setkání členek výboru podle potřeby. 

 

Děkujeme Centru sociálních služeb v Záhřebské ul., že nám poskytoval půl roku prostory na zasedání výboru zdarma, chvíli jsme chodily do zasedacího sálku YMCA,  a Ústavu sociálních služeb v Podolí, že nás podporuje nízkou cenou za pronájem sálu.

 

 

 

 

 

Cvičení v tělocvičně Tyršova domu se  studentkou FTVS Terezkou Kinštovou se konalo každý pátek.

 

Plavání v bazénu Tyršova domu - každý pátek - pod dohledem a s radami PaedDr. Ireny Čechovské z FTVS. Plavání funguje výborně díky Martičce a děvčatům, která ji ochotně zastoupí v případě její nepřítomnosti.

 

Česká obec sokolská - Tyršův dům s námi opět uzavřela smlouvu na pronájem bazénu a tělocvičny, která je pro nás cenově příznivá.

 

Rehabilitační cvičení v malém bazénu Nemocnice Na Homolce - každé pondělí -

s rehabilitační sestrou R centra

 

 

 

 

Sobotní výšlapy a výlety - celoročně - i o prázdninách a za každého počasí - celkem       x         

- Roztoky u Prahy, výstava Česká filmová pohádka

- Divadlo u Hasičů a vycházka po Vinohradech s Blankou

- Okolo Pyšel k Loretě

- Druhé hledání studánek Prahy 6 s Evkou

- Návštěva planetária s Klubem ŽAP                       

- Jak jsme nedošly k Černému Volu

- Velikonoční výlet do Králova Dvora u Berouna na pozvání Klubu ZVONEK

- Pražské královské a palácové zahrady

- Máslovické skotačení s Helenkou

- Společný výlet s KONem Pardubice do Prahy na hrad a na Vyšehrad

- Z Pikovic do Štěchovic- exkurze v elektrárně

- Sklárna Haidl ve Svojkově s Marií

- Skalka u Mníšku

- Ze Říčan do Březí s Benkonkami k Mileně a Jirkovi na buřty

- Národní památník na Vítkově

- Loučeň, zámek a labyrinty

- Malý Blaník - houbařský výlet s BENKONEM a s Líbou

- Do Obříství s Helenkou

- Bílkova vila s Martou

- Památky Kolína s Helenkou

- Procházka Vršovicemi s Helenkou a Zlatou

- Židovský hřbitov s Helenkou

- Vánoční trhy a Skleněné vánoce

- Pražské výletní restaurace v Muzeu hl. m. Phy

 

- Jarní zájezd   do Drážďan

- Podzimní zájezd  Orlík, Zvíkov, Vráž, Písek

                        - vedoucí Jirka a Milena

 

Poděkovat musíme Milanovi, Helence, Jirkovi a Mileně, Blance a dalším, které jsem jmenovala

 

 

Víkendové rehabilitační pobyty                                         -  52  účastnic

 

- Bystré                                  - vedoucí Daniela

 

- Jablonná                               - s Benkonem Benešov

           

- Janské Lázně                        - vedoucí Jindra

 

- Železná Ruda                       - vedoucí Míla

 

 

 

  Týdenní až 10 denní rekondiční pobyty                           -  98  účastnic

 

- Františkovy Lázně               - vedoucí Věra

 

- Teplice nad Bečvou             - vedoucí Daniela

 

- Jáchymov                             - vedoucí Věra

 

- Mariánské Lázně                  - vedoucí Ivana

 

- Svratka                                 - vedoucí Daniela

 

- Sliač                                     - vedoucí Ivana

 

                                                                           celkem  150 žen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce

 

- Liga proti rakovině

            - výroční schůze, jarní sympozium

            - v květnu Český den proti rakovině - prodej kytiček

            - děkovný koncert v Betlémské kapli

            - na podzim celodenní sněm kolektivních členských organizací

            - vánoční koncert v Aule Karolina

 

- Aliance žen s rakovinou prsu

            - veletrh Pragomedika – Handicap - na Výstavišti

            - jarní a podzimní semináře

            - "Dokážeš to taky!" - cesta k pramenům (Botiče)

            - "Ženy ženám" - poukázky na mamografický screening

            - pochod AVON proti rakovině prsu

            - výroční celostátní konference na podzim

           

- Koalice pro zdraví  - dny otevřených dveří, semináře

                       

- Centrum Amélie

            - přednášky, školení, semináře

            - den otevřených dveří, čajovna

            - bazar módních doplňků

            - psychologická otevřená skupina pomoci

            - práce s ovčím rouem

           

- Gaudia proti rakovině  - semináře, psychologická pomoc a arteterapie na rekondici

 

- Hestia  - předávání cen Křesadlo - tentokrát Marii Ředinové

 

- Nadace Onkologie 21. století  - "Sebevědomí pro každý den"

 

- Masarykův onkologický ústav

            - Brněnské onkologické dny,             - program BALANCE

 

- Liga proti osteoporóze  - konference ke světovému dni osteoporózy

 

- Nadace Forum 2000  - veletrh neziskových organizací v Národní technické knihovně

 

- Firma AREKO  - projekt předklinického výzkumu Ovosanu

 

- Mammahelp centrum Praha  - přednášky

 

- FIT ILCO  - mikulášské posezení

 

- Domov Sue Ryder  - vánoční jarmark

                                   - benefiční koncert Česká Rybova mše vánoční u sv. Salvátora

 

- Neziskovky.cz

            - časopisy, grantový kalendář

Vydáváme Informační zpravodaj – za rok 5 čísel -   86  stran -  díky Věrce  a její píli

 

Pořádáme Přednášky o prevenci  -   naposled v Intercontinentalu  -  sjednala Evka

 

Nezapomínáme na  osobní výročí členek - gratulace posílá Věra

 

Pořádáme společenská setkání, chodíme do divadla, na koncerty - zve nás   Soňa

           

Máme knihovnu - přibývají tituly odborné i beletrie, brožury, kazety, CD, DVD

 

 

Prezentace v tisku

            - Tučňák - pravidelné informace

            - noviny Prahy 2 - "Když nevíte, kudy kam" a informace o ALENU

            - časopis Veleslavín39 - reportáž z druhého hledání studánek

            - noviny Metro - "Máte rakovinu prsu!" - informace o ALENu

            - časopis Katka a časopis Vlasta - "Máte rakovinu prsu!"

            - časopis Blesk pro ženy - "Rakovina mě nezlomila"

 

 

Podané projekty v roce 2010 - obdržely jsme  granty

- Magistrát hl. m. Phy - na rekondiční pobyty - Janské Lázně, Frant. Lázně, Jáchymov

- Městský úřad Pha 2 - na rekondiční pobyty - Teplice nad Bečvou, Svratka

- Městský úřad Pha 4 - na cvičení a plavání v Tyršově domě i na Homolce

- Městský úřad Pha 14 - na rekondiční pobyt Sliač

 

 

Významné finanční dary a příspěvky jsme dostaly

- Subterra

- Liga proti rakovině - Květinový den

- Konto Bariéry

- AREKO

- MUDr. David Horák

- Centrum nezávislého života Jičín

- Oblastní sdružení ODS

- drobné dary - Irena Zíková, Anna Horalová, Jana Hejčová, Ema Chalupecká, Marie Němcová, p. Šulc, Olga Arvaiová, Zdenka Bretlová, manželé Tesaříkovi, obec Horoměřice

 

 

Poděkovat bych chtěla všem, o kterých jsem se tu zmiňovala, všem, které ochotně pomáháte, celému dosavadnímu výboru a Věře za zpravodaj

 

Věříme, že sdružení ALEN přispívá ke zlepšení zdravotního a hlavně psychického stavu našich členek a že jeho činnost není zbytečná.

 

"Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci"

 

                                                                                                     Daniela  Kelišová