zpět na hlavní stránku

 

 

Udělej to pro sebe! 

 

 

 

 

ALEN se v letošním roce zapojil do celorepublikového preventivního projektu "Udělej to pro sebe!" Cílem projektu je oslovit ženy a studentky a naučit je starat se o své zdraví. Iniciátorem projektu je Kapka 97, sdružení onkologických pacientů v Chomutově, organizuje ho Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu a financován je z daru společnosti AVON Foundation New York USA. V ALENu si semináře vzala na starost Helena Picková - absolvovala úvodní seminář k nastartování projektu, vypracovala si vlastní scénář přednášek s edukační pomůckou FANTOM, připravila dotazník pro posluchače i prezentaci ALENu, oslovila střední školy v Praze a domluvila setkání se studentkami.

 

 

První hodina už proběhla 22. května v gymnáziu Na Buďánce. Trochu překvapením bylo, že v septimě tohoto prestižního gymnázia je víc chlapců než dívek. Nicméně poslouchali a po úvodních dotazech, zda se problematika rakoviny prsu týká také mužů (samozřejmě, že ano, i když se vyskytuje snad promile případů, ale mnohdy je to právě muž, který u své partnerky objeví problém), měli další hloubavé a věcné dotazy. Atmosféra byla uvolněná, bylo znát, že mladí lidé dnes o rakovině informace mají a asi ve 3/4 případů už se s onemocněním sešli ve vlastní rodině nebo blízkém okolí. Hlavním cílem přednášky bylo zlepšit informovanost o prevenci rakoviny prsu, o mammografickém screeningu, a přesvědčit dívky, aby si pravidelně prováděly samovyšetřování a v případě nejistoty se nenechaly odradit a vždy vyhledaly odborného lékaře. Důležitá je dobrá a otevřená komunikace s lékařem. Heleně pomáhala s pomůckami i se zodpovídáním dotazů Ema a Daniela.

 

 

Na měsíc červen má Helena připraveny další přednášky. Hlavní práce jí však nastane na podzim, kdy má většina škol o přednášky zájem. 

 

 

 

                                                                                                                      ALEN Praha