zpět na hlavní stránku

        A L E N   SDRUŽENÍ  ŽEN PRAHA  

Každý život  má svůj 

  Mys dobré naděje

 

 

     Zpráva o činnosti sdružení žen ALEN Praha za rok 2009

                                               Výroční schůze 9. února 2010

 

 

 

 

 

 

Věřím, že bohatá a různorodá činnost našeho sdružení a všechny aktivity, které jsme za celý rok 2009 uskutečnily, přinesly všem spokojenost a zdraví.

 

 

 

Členské schůzky - celkem 10 setkání, přednášek a informací - ve většině případů zdarma

- Význam rehabilitačního cvičení - Mgr. Olga Myslivečková

- Valná hromada

- Správné plavání - PaedDr. Irena Čechovská

- Jarní bazárek oblečení

- Psychická rehabilitace - Mgr. Jana Kubešová

- Novinky v sociálním systému - PhDr. Eliška Halaszová

- Parazité v našem těle - Hermína Braná

- Cestovatelské okénko z Ameriky - PhDr. Jiří Sommer

- Psychologická pomoc onkologickým pacientům - Mgr. Olga Kunertová

- Výtvarná díla - korálkování - JUDr. Jitka Sůsová

- Prevence v gynekologii - MUDr. Jana Halušková

- Mikulášská besídka v Tyršově domě 

 

 

 

Výborové schůze - celkem 10 schůzek a k tomu další pracovní setkání členek výboru podle potřeby. 

Děkujeme Centru sociálních služeb v Záhřebské ul., že nám poskytuje prostory na výbor  zdarma a Ústavu sociálních služeb v Podolí, že nás podporuje nízkou cenou za pronájem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičení v tělocvičně Tyršova domu s Mgr. Olgou Myslivečkovou a studentkou FTVS Terezkou - každý pátek

 

Plavání v bazénu Tyršova domu - celoročně každý pátek - pod dohledem a s radami PaedDr. Ireny Čechovské z FTVS. Plavání funguje výborně díky Martičce a děvčatům, která ji ochotně zastoupí v případě její nepřítomnosti.

 

Česká obec sokolská - Tyršův dům s námi opět uzavřela smlouvu na pronájem bazénu a tělocvičny, která je pro nás cenově příznivá.

 

 

Rehabilitační cvičení v malém bazénu Nemocnice Na Homolce - každé pondělí - až na podzimní měsíce, kdy byl bazén uzavřen - s rehabilitační pracovnicí R centra

 

 

 

Sobotní výšlapy a výlety - celoročně - i o prázdninách a za každého počasí - celkem 27 x          

- Betlémy v Jindřišské věži

- Kočárky a kolébky v Roztokách

- Andy Warhol v Rudolfinu

- Svatý Václav v Anežském klášteře                         - s klubem ILCO Praha

- Leonardo da Vinci v Paláci Rapid                          - s klubem ŽAP Praha

- Tisíc let zlata Inků v Purkrabství Pražského hradu - s klubem ŽAP Praha

- Terakotová armáda v Lucerně                                - s klubem ŽAP Praha

- Oskořínek a Hrubý Jeseník

- Divoká Šárka - hledání studánek                            - s klubem BENKON Benešov

- Červený Újezd

- Máslovické skotačení

- Exkurze v Postřižinském pivovaru

- Slatiňany                                                                 - s KONem Pardubice a Lenkou

- z Říčan do Březí

- Chotilsko a Mokrsko

- Křivoklátskou s Otou Pavlem

- Vlašim                                                                     - s Benkonem Benešov

- Ukázkový den v Jáchymově

- Výlet do Brna                                                         - s Dianami Brno

- Hradčany a Staré Město                                         - s Dianami Brno

- Vycházka po Vinohradech

- Břevnovské usedlosti

- Karlín

- Podskalská celnice

- Vánoční výstava v Botanické zahradě

 

- Jarní dvoudenní zájezd do Vídně a na Moravu      - vedoucí Jirka a Milena

- Podzimní zájezd do Loučeně a Jabkenic                - vedoucí Jirka a Milena

 

Poděkovat musím Evce Babce, Milanovi, Helence, Mileně a dalším  ........

 

 

 

Uspořádaly jsme společně se Zdravotnickou prodejnou ELIŠKA - díky pí. Elišce Daňkové - a s firmou ANITA CARE v prostorách Novotného Lávky módní přehlídku zdravotně upraveného prádla, plavek a protetických pomůcek.

 

 

 

 

 

Víkendové rehabilitační pobyty      -  5 víkendů                                         - 78 účastnic

- Velké Losiny                                   - vedoucí Daniela

- Mozolov                                          - s Benkonem Benešov         

- Strážné v Krkonoších                      - vedoucí Blanka Šímová

- Semily                                              - vedoucí Semilačky

- Klášterec nad Ohří                          - vedoucí Věrka Formánková

 

 

 

                   

Týdenní a 14 denní rekondiční pobyty - 2 x týden, 1x 10 dní, 1x 14 dní - 76 účastnic

- Karlovy Vary                                   - vedoucí Stáňa

- Poděbrady                                       - vedoucí Blanka Myšková

- Bystřice pod Hostýnem                   - vedoucí Daniela

- Karlova Studánka                            - vedoucí Jindra a Míla Hájková

 

 

                                                                                     celkem  154

 

 

 

Spolupráce

- Liga proti rakovině

            - na jaře výroční schůze

            - jarní sympozium

            - tisková konference  

            - v květnu Český den proti rakovině - prodej květinek - 57.903,- Kč pro ALEN

            - děkovný koncert na dvě půlky v Betlémské kapli

            - na podzim celodenní sněm kolektivních členských organizací

            - vánoční koncert v Aule Karolina

- Centrum preventivní a následné onkologické péče a firma AREKO

            - projekt předklinického výzkumu Ovosanu

- Aliance žen s rakovinou prsu

            - veletrh Pragomedika – Handicap - na Výstavišti

            - jarní a podzimní semináře

            - "Dokážeš to taky!" - pochod Vídní

            - "Ženy ženám" - poukázky na mamografický screening

            - pochod AVON proti rakovině prsu - cíl Erpet Smíchov

            - výroční celostátní konference

            - vánoční setkání v prosinci

 

- Nadace Forum 2000

            - veletrh neziskových organizací v La Fabrice

- ČRHO

            - valná hromada a pracovní schůzky a setkání

- Koalice pro zdraví

            - dny otevřených dveří

            - konference a seminář v Senátu Parlamentu ČR

            - setkání s Min. zdravotnictví

            - seminář Informovaný souhlas

- Amélie

            - přednášky

            - školení dobrovolníků

            - den otevřených dveří

            - májový večer "Cést la vie" - cukrárna Alenka v KD Krakov 

- Gaudia proti rakovině

            - tisková konference v nemocnici Pod Petřínem

- Nadace Onkologie 21. století

            - "Sebevědomí pro každý den"

- Domov Sue Ryder

            - Sparta Cup - fotbálek na Strahově

            - vánoční jarmark

            - benefiční koncert Česká Rybova mše vánoční u sv. Salvátora

- soubor JARO

            - vánoční koncert v Laterně Magice

- Městský úřad Praha 2

            - vánoční jarmark

- Mammahelp centrum

            - klobouková zahradní slavnost v Trmalově vile

- Benkon Benešov

            - výlety a výšlapy

            - pobyt v Mozolově

- klub ŽAP

            - návštěvy výstav

            - mikulášské posezení

- Diana Brno

            - výlet do Brna a Diany v Praze

- FIT ILCO

            - vycházky     

            - benefiční koncert

            - mikulášské posezení

- Centrum nezávislého života Jičín

            - dar při likvidaci sdružení - notebook a karimatky

- Golf Show

            - prevence rakoviny

- Esprit - Josef Gabriel

            - Symbióza 2009 - Věra, Evka, Marie

- Seesame Bratislava

            - seminář a mediální tréning

- Neziskovky.cz

            - časopisy, grantový kalendář

Vydáváme Informační zpravodaj – za rok 5 čísel - 84 stran -  díky Věrce F. a její píli

 

Pořádáme Přednášky o prevenci    

 

Hlídáme jubilea členek - gratulace posílá Věra Uhrová

 

Pořádáme společenská setkání, divadla, koncerty - Soňa Mikešová

           

Máme knihovnu - přibývají tituly odborné i beletrie, brožury, kazety, CD, DVD

 

 

Tisk

            - Tučňák - pravidelné informace

            - články o projektu OVOSAN v různých odborných i ženských časopisech

            - Měsíčník Městské části Pha 1 - článek "Každý má svůj Mys dobré naděje"

            - Blesk pro ženy - "Jak pomáhají Alenky"   

            - časopis ESPRIT - Symbióza 2009 a příběhy žen s rakovinou, rozhovor

            - časopis městské části Praha 3 - článek o činnosti sdružení ALEN

            - noviny Prahy 2 - příběh ženy s rakovinou prsu a informace o ALENU

            - časopis Veleslavín39 - reportáž z vycházky a informace o činnosti ALENU

            - slovenský časopis Rebecca - začátek kariéry zpěvačky Mirky v ALENU

 

 

 

Projekty jsme vypracovaly a granty jsme obdržely

 

- Magistrát hl. m. Phy - na pobyt v Karlových Varech, Bystřici pod Hostýnem a Strážném

- Městský úřad Pha 2 - na pobyt ve Velkých Losinách, Poděbradech a Karlově Studánce

- Městský úřad Pha 4 - na cvičení a plavání i další rehabilitaci

 

 

Významné finanční dary a příspěvky jsme dostaly

 

- Subterra

- InterContinental

- Liga proti rakovině - Květinový den - na pobyt v Klášterci nad Ohří

- AREKO

- MUDr. David Horák

- drobné dary - I. Zíková, A. Horalová, E. Chalupecká, M. Němcová, M. Poláková, J. Malá,                     L. Čížková, obec Horoměřice

 

 

Poděkovat bych chtěla všem, o kterých jsem se tu zmiňovala, celému výboru a Věře Form.

 

Věříme, že sdružení ALEN přispívá ke zlepšení zdravotního a hlavně psychického stavu našich členek a že jeho činnost není zbytečná.

 

"Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci"

 

                                                                                                          Daniela  Kelišová

 

 

 

 

 

                                                 


                                                                                                                                                                          

 

 


 

 

 

 

 

 

 


                                                    InterContinental Praha