Přihláška | zde(docx)   zde(pdf)

Pacientská organizace ALEN je průvodcem a psychickou podporou žen, které onemocněly rakovinou prsu. Získává pro ně informace o nemoci i léčení. Svými aktivitami pomáhá k uzdravení a k aktivnímu návratu do života. Chodíme společně na vycházky a výlety, za kulturou. Jednou týdně chodíme plavat a cvičit do bazénu. Jezdíme na rekondiční pobyty s odborným rehabilitačním programem. S naší pomocí proces uzdravování nemusí být bez radosti a vede k plnohodnotnému návratu do aktivního života. Do svého kolektivu rády přijmeme všechny ženy, které pomoc potřebují.

Sdružení je otevřeno všem ženám z ČR. Roční příspěvek pro členky činí 300 Kč, další finanční příspěvky získáváme prostřednictvím finančních darů a dotací Magistrátu hlavního města Prahy a Úřadu městské části Prahy 2, Prahy 4 a ze Středočeského kraje. Úzce spolupracujeme s Ligou proti rakovině, s Aliancí žen s rakovinou prsu, s centrem Amélie, s Asociací veřejně prospěšných organizací, s organizací Gaudia proti rakovině a s Koalicí pro zdraví. Jste-li již rozhodnuta, přihlášku najdete zde(docx)   zde(pdf) a zašlete ji mailem na adresu Blanky Vinařové   blankavinarova@gmail.com.